Български център за нестопанско право
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
НОВИНИ
16 май 2016
Обучителнa срещa в София за стопанска дейност на НПО

На 13 юни 2016 г., в Къщата на гражданските организации ще се проведе обучителна среща, на която ще се представят промените във връзка с прехвърляне на регистрацията на НПО от съда в Агенция по вписванията, както и основни насоки при извършване на стопанска дейност.
повече

14 май 2016
Обществено обсъждане на Законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа

През месец април Министерството на правосъдието публикува отново за обществено обсъждане проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП).
повече

13 май 2016
Павлета Алексиева - програмен директор, БЦНП - говори за условията за набиране на дарения и стопанска дейност на музеите в България

На 13 май, по инициатива на Комисията по образованието и науката, в Народното събрание се проведе кръгла маса на тема „ Училището в музея и музеят в училището“.
повече

10 май 2016
Обучителни срещи за стопанска дейност на НПО и какво ни очаква след промените в ЗЮЛНЦ

Български център за нестопанско право организира обучителни срещи из страната, на които ще се представят промените във връзка с прехвърляне на регистрацията на НПО от съда в Агенция по вписванията.
повече

05 май 2016
Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ

От 1 май 2016 г. влязоха в сила новите правила за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в Регистър БУЛСТАТ. След приемане на промените в Закона за Регистър БУЛСТАТ в началото на годината Регистърът вече функционира като електронен централизиран регистър - www.bulstat.bg.
повече

ПРОЕКТИ

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество
повече

 

Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...
повече

 

Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)
повече

 

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)
повече

 

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
повече

 

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)
повече

 

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)
повече

 

АНАЛИЗИ

Принципи за добро финансово управление в НПО
повече

 

Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
повече

 

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?
повече

 

Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия
повече

 

Програма „Регионален грант“
повече

 

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
повече

 

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
повече

 

Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)
повече

 

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic