Български център за нестопанско право
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
НОВИНИ
27 юли 2017
Свободата на сдружаване възтържествува и за българските магистрати

Днес, 27 юли 2017 г., Народното събрание прие на второ четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Законопроектът беше внесен в пленарна зала, след като бе обсъден за второ гласуване на вчерашното заседание на Комисията по правни въпроси, на което вносителите оттеглиха спортните предложения за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ).
повече

24 юли 2017
Индексът за устойчивост на НПО за 2016 година е без промяна спрямо 2015 г.

Индексът за устойчивост на неправителствените организации в България за 2016 г. е 3.3 - без промяна в общата устойчивост на НПО за пета поредна година. През 2016 година има подобрение единствено при застъпничеството: измененията в Закона за нормативните актове определят по-ясни стандарти за обществено участие в законотворческия процес и НПО продължиха активно да организират кампании за застъпничество. От друга страна, има влошаване при финансовата устойчивост поради приключването на две големи програми за финансиране. През 2016 г. НПО, по-специално екологични НПО, бяха обект на няколко отрицателни кампании. Често НПО са движещата сила на промяната като защитници на правата на малцинствата, имигрантите и на други маргинализирани групи, поради което често са възприемани като враг, особено от страна на националистични групировки.
повече

20 юли 2017
Хитрино, Сливен, Каспичан – там, където социалното предприемачество разцъфтява

В търсене на добрите решения за преодоляване на социалното изключване и окриляване на отпаднали от училище, необучаващи се и безработни млади хора на възраст между 15 г. и 29 г. (т. нар. група NEETs) в края на 2016 година 15 неправителствени организации и читалища от 3 области се включиха в Програмата „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора в област Шумен, Сливен и Монтана“. Регионалната програма се изпълнява от Български център за нестопанско право с подкрепата на УНИЦЕФ България.
повече

19 юли 2017
БЦНП представи програма "Предприемачество за нестопански организации" на конференцията "Подкрепа за социални иновации"

На 18 юли в Русе се проведе конференция на тема „Подкрепа за социални иновации“, организирана от Русенска търговско-индустриална камара. Пред аудитория от представители на неправителствени организации и бизнес общността в Русе, Павлета Алексиева, програмен директор на БЦНП, представи програма „Предприемачество за нестопански организации“, която през тазгодишното си, седмо издание, се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Фондация УниКредит, и в партньорство с TELUS International Europe.
повече

19 юли 2017
На 24 юли ще бъде представен Индекс за устойчивост на неправителствените организации 2016 за България

Български център за нестопанско право има удоволствието да ви покани на официалното представяне на Индекса за устойчивост на неправителствените организации 2016 за България. Срещата ще се проведе на 24 юли 2017 г., от 10.30 до 12.30 ч. в Дома на Европа, ул. „Раковски“ № 124.
повече

ПРОЕКТИ

Проект „Социално договаряне за устойчивост“ (2015 – 2017)
повече

 

Проект "Бизнес с мисия" (2016 - 2018)
повече

 

София – модел за отворено управление (2016)
повече

 

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество
повече

 

Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...
повече

 

Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО (2015-2016)
повече

 

Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" (2015-2016)
повече

 

Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)
повече

 

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)
повече

 

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
повече

 

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)
повече

 

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)
повече

 

АНАЛИЗИ

Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2016 г.
повече

 

Становище на БЦНП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт
повече

 

Становище на БЦНП относно Проект на Закон за държавните помощи
повече

 

Становище на БЦНП относно проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари
повече

 

Настоятелство
повече

 

Становище относно Индикативна годишна работна програма за 2017г. по ОП „Добро управление“
повече

 

"Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства", София, 2016 г.
повече

 

Поискано становище с писмо № КТСП-653-08-28 от 22.08.2016 г. относно Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа
повече

 

Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ - Оперативна програма Развитие на ...
повече

 

Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г.
повече

 

Становище на БЦНП по проекта на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Становище по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"
повече

 

Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Принципи за добро финансово управление в НПО
повече

 

Обнародвани са промените в Закона за нормативните актове
повече

 

Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
повече

 

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?
повече

 

Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия
повече

 

Програма „Регионален грант“
повече

 

Становище на БЦНП относно ЗИД на ЗЮЛНЦ, приет от Министерски съвет на 30.09.2015 г.
повече

 

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
повече

 

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
повече

 

Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)
повече

 

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
повече

 

АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic