Български център за нестопанско право
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
НОВИНИ
14 юли 2016
Становище по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"

С настоящото становище искаме да изразим позицията си по повод публикувания проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца".
повече

13 юли 2016
Евро комисарят Нилс Мужниек в подкрепа на българския проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

В свое интервю от 6 юли 2016 г. пред български медии Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа – Нилс Мужниек - изрази силната си подкрепа към изготвения от Министерството на правосъдието проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа.
повече

13 юли 2016
Изложбата „Решавам=Съществува“ намери своя нов дом в Града под тепетата

Тази седмица една нестандартна изложба със силно социално послание намери своето достойно място в културния афиш на Пловдив. Днес изложбата „Решавам=Съществувам“ може да бъде посетена в Дома на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив, където картините ще останат до 20 юли 2016 г.
повече

11 юли 2016
От 12 юли до 31 август 2016 г. изложбата „Решавам=Съществувам" гостува на град Пловдив

Откриването е на 12 юли (вторник) от 16:00 ч. в Дома на Културата "Борис Христов", ул. Гладстон 15, и е организирано от Сдружение „Паралелен свят" - Пловдив.
повече

08 юли 2016
Народното събрание прие на първо четене антикорупционния закон

Народните представители приеха на първо четене проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
повече

ПРОЕКТИ

София – модел за отворено управление (2016)
повече

 

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество
повече

 

Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...
повече

 

Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)
повече

 

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)
повече

 

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
повече

 

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)
повече

 

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)
повече

 

АНАЛИЗИ

Становище на БЦНП по проекта на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Становище по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"
повече

 

Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Принципи за добро финансово управление в НПО
повече

 

Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
повече

 

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?
повече

 

Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия
повече

 

Програма „Регионален грант“
повече

 

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
повече

 

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
повече

 

Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)
повече

 

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic