Български център за нестопанско право
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
НОВИНИ
23 юни 2016
Законът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата – приет за първо четене от Комисията по правни въпроси

Проектът на закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в края на януари 2015 година, бе разгледан и приет за първо четене от Комисията по правни въпроси вчера, след което предстои законопроектът да бъде внесен в Пленарна зала и гласуван на първо четене.
повече

22 юни 2016
Български център за нестопанско право проведе кръгла маса на тема „Гражданско участие за София“

Събитието се реализира като част от проект „София – модел за отворено управление“, финансиран в рамките на Програма Европа на Столична община, чиято основна цел е създаване и приемане на ясен и прозрачен механизъм за гражданско участие в процеса на вземане на решения от местната власт.
повече

20 юни 2016
БЦНП организира кръгла маса на тема: „Гражданско участие за София”

Български център за нестопанско право организира кръгла маса на тема „Гражданско участие за София”, която ще се проведе на 21 юни 2016 г от 13:30 часа.
повече

20 юни 2016
БЦНП представи европейския опит в социалното договаряне на официална среща в Македония

В рамките на събитието директорът на Български център за нестопанско право – Надя Шабани направи задълбочен преглед и представи уредбата на социалното договаряне в различните европейски страни като Англия, Нидерландия, Унгария и България.
повече

ПРОЕКТИ

София – модел за отворено управление (2016)
повече

 

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество
повече

 

Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...
повече

 

Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)
повече

 

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)
повече

 

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
повече

 

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)
повече

 

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)
повече

 

АНАЛИЗИ

Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Принципи за добро финансово управление в НПО
повече

 

Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
повече

 

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?
повече

 

Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия
повече

 

Програма „Регионален грант“
повече

 

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
повече

 

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
повече

 

Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)
повече

 

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic