cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

БЦНП организира Информационни дни за пререгистрацията на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията

8 Януари 2018

Кампанията „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“ е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които се очаква да влязат в сила от 01.01. 2018 г., и включва поредица от разяснително материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации.

 

От 1 януари 2018 г. започна процесът по пререгистрация на съществуващите към момента граждански организации в страната - сдружения, фондации, народни читалища, местни клонове и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). За да сме полезни на организациите в този процес, Български център за нестопанско право (БЦНП) стартира поредица от отворени Информационни дни, които ще са посветени на това какво трябва да се направи, за да може всяка организация да се пререгистрира от окръжния съд, в който е вписана, в Агенция по вписванията.    

 

Какво ще включват Информационните дни?

  • Безплатни индивидуални консултации, предоставяни от юристите експерти на Български център за нестопанско право, по предварително подготвени въпроси, свързани с процедурата за пререгистрация на сдружения, фондации, народни читалища и техни клонове в Агенция по вписванията.
  • Даване на насоки при самостоятелното попълване на място на заявления за пререгистрация:

- За сдружения - Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец)

- За фондации - Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец)

- За народни читалища - Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище А17 (по образец)

- За клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18 (по образец).

  • Време за индивидуална консултация - всяка индивидуална консултация, в рамките на която представителите на граждански организации ще имат възможността да задават своите въпроси и да получават подкрепа и указания при попълването на заявлението за пререгистрация на ЮЛНЦ, ще бъде до 20 мин. 

 

Кога, къде и как ще се провеждат Информационните дни?

От началото на януари 2018 г:

  • Ежеседмични консултации - 2 дни седмично  ще бъдат провеждани Информационни дни с индивидуални консултации съгласно предварително обявен график, публикуван на интернет страницата на БЦНП – www.bcnl.org. Предвидено е веднъж месечно да се провеждат и Информационни дни, посветени на пререгистрацията на народните читалища. 
  • Къщата на гражданските организации ще бъде мястото, на което ще се провеждат Информационните дни., Къщата на гражданските организации се намира на адрес: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, ет. 1.
  • За да се включите в Информационните дни, задължително трябва да сте направили своето предварително записване за индивидуалните срещи. Можете да  си запазите час за консултация за избрания ден на тел.: /02/ 981 66 17, лице за контакт – Маргарита Калоянова, правен консултант. 

При запълване на графика за съответния ден ще да бъдете пренасочени към друг свободен ден и час за консултация.

 

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЮЛНЦ ПРЕЗ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2018 г.

Януари 2018 г.

Ден за консултация

 Консултация за пререгистрация на:

10 януари (сряда)

Сдружения и фондации

11 януари (четвъртък)

Сдружения и фондации

17 януари (сряда)

Сдружения и фондации

18 януари (четвъртък)

Сдружения и фондации

24 януари (сряда)

Сдружения и фондации

31 януари (сряда)

Народни читалища

 

Февруари 2018 г.

Ден за консултация

Консултация за пререгистрация на:

01 февруари (четвъртък)

Сдружения и фондации

07 февруари (сряда)

Сдружения и фондации

08 февруари  (четвъртък)

Сдружения и фондации

21 февруари  (сряда)

Сдружения и фондации

22 февруари  (четвъртък)

Народни читалища

28 февруари (сряда)

Сдружения и фондации

 

 

назад