cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

Този законопроект урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на Република България при...
Научи повече
Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори /обобщение/
Научи повече
Този законопроект урежда обществените отношения, свързани с организираното полагане на доброволен труд на територията на...
Научи повече
Запознатост с данъчни облекчения за дарения октомври-ноември 2003 г.
Научи повече
Запознатост с данъчни облекчения за дарения октомври-ноември 2003 г.
Научи повече
Сравнително – правен анализ на правния режим на лечебните заведения в България, страните от ЕС и САЩ
Научи повече
Предложения за законодателни промени за уреждане дейността на социалните предприятия
Научи повече
Преглед на законодателството за ЮЛНЦ
Научи повече