cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Народното читалище е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява на основание Закона за народните читалища....
Научи повече
Фондацията е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява на основание Закона за юридическите лица с...
Научи повече
Сдружението е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява на основание Закона за юридическите лица с...
Научи повече
С приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари през 2018 г. възникна задължение за всички юридически лица с...
Научи повече
След като вече сте научили как да пререгистрирате Вашето ЮЛНЦ, тук може да разберете и как може да заявите вписването на...
Научи повече
Всички граждански организации, които са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, читалища или...
Научи повече
Всички граждански организации, които са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, читалища или...
Научи повече
Ако към подадено заявление сте получили Указания за отстраняване на нередовности и не сте успели да представите изисканите...
Научи повече