cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ София, 2004

20 Декември 2004
"Данъкът върху добавената стойност и юридическите лица с нестопанска цел" е издание на Българския център за нестопанско право, създадено с подкрепата на Международния център за нестопанско право със средства, предоставени от Американската агенция за международно развитие.

Изданието е част от поредица на Българския център за нестопанско право, насочила вниманието си към преглед на правната рамка на юридическите лица с нестопанска цел в България. Целта на книгата е да обясни на достъпен език сложната материя, свързана с облагането с ДДС на организациите с нестопанска цел, което е една твърде актуална тема.

Книгата съдържа анализ на общите понятия, свързани с ДДС, с механизма на ДДС и "ДДС - сметката", както и с реда за регистрация и дерегистрация. Освен това, засегнат е и изключително важният въпрос за освобождаването на облагаеми доставки по силата на международни договори, по които Република България е страна, който касае голяма част от организациите, изпълняващи проекти по международни донорски програми.

Автор на книгата е Мирослав Туев - старши юрисконсулт в отдел "Методология и обжалване" към Главна данъчна дирекция.

Голяма част от предложените в материала тълкувания са подкрепени с практически примери, които илюстрират механизма на ДДС и неговото действие според българското законодателство, което го прави полезно помагало в ежедневната работа на ръководители, финансови експерти и служители в неправителствени организации.

Пълният текст на публикацията можете да намерите по-долу:


БЦНП разрешава използването на текстовете на тази публикация с единственото условие да бъде коректно посочен източникът
назад