cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

ДОГОВАРЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И НПО Англия, Германия, Полша, Унгария, Чехия и практиката в България - София, 2004

20 Декември 2004

Англия, Германия, Полша, Унгария, Чехия и практиката в България" представя изследване на различни модели на социално договаряне в пет европейски страни, които биха могли да бъдат приложени в България.

С помощта на чуждестранни експерти са изследвани законодателната рамка и успешните практики в Англия, Германия, Полша, Унгария и Чехия.

Акцентът е поставен върху социалните услуги, тяхното финансиране и възможност за договаряне, статута на доставчиците на социални услуги и механизмите за контрол в изследваните модели. Познаването и разпространението на чуждестранни подходящи примери на „социално договаряне" между държавата и представителите на третия сектор могат да служат като полезни решения за понататъшното развитие на социалната реформа в България.

 

Предмет на анализа е и предоставянето на социални услуги от български неправителствени организации и взаимоотношенията с местната власт.

 

Съдържанието на изследването е структурирано в три части.

 

Първата част включва сравнителен анализ в пет европейски страни. Втората част на изследването представя практиката на предоставяне на социални услуги от български юридически лица с нестопанска цел. В третата част са представени изводи и бележки относно процеса на социалното договаряне в България.

 

Книгата цели да се насърчи социалното договаряне от страна на държавата и местната власт и да стимулира новаторството и инициативността при разработване и провеждане на местната социална политика. Изданието е резултат от Програмата за социално договаряне, осъществявана от „Каунтърпарт интернешънъл – България", в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП) и с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Програмата включва развиване на процеса на социално договаряне в общини с действащи обществени фондове и е насочена към разработване на модел за възлагане на социални услуги от местната власт на неправителствени организации, приложим и в други общини.


Пълният текст на публикацията можете да откриете по-долу:БЦНП разрешава използването на текстовете на тази публикация с единственото условие да бъде коректно посочен източникът както следва:


Пример:

При цитиране на хартиен носител:
Български център за нестопанско право, „ДОГОВАРЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И НПО Англия, Германия, Полша, Унгария, Чехия и практиката в България", София, 2004

 

При цитиране  в интернет (задължително включване на директен линк към публикацията):

Български център за нестопанско право, „ДОГОВАРЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И НПО Англия, Германия, Полша, Унгария, Чехия и практиката в България", София, 2004

назад