cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Информационните дни за пререгистрацията на ЮЛНЦ продължават и през март

9 Март 2018

Поради засиления интерес към темата за пререгистрация на гражданските организации и през месец март продължаваме с отворените Информационни дни, които са посветени на това какво трябва да се направи, за да може всяка организация да се пререгистрира от окръжния съд, в който е вписана, в Агенция по вписванията.   

 

Какво включват Информационните дни?

  • Безплатни индивидуални консултации, предоставяни от юристите експерти на Български център за нестопанско право, по предварително подготвени въпроси, свързани с процедурата за пререгистрация на сдружения, фондации, народни читалища и техни клонове в Агенция по вписванията.
  • Даване на насоки при самостоятелното попълване на място на заявления за пререгистрация:

- За сдружения - Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец)

- За фондации - Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец)

- За народни читалища - Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище А17 (по образец)

- За клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18 (по образец).

  • Време за индивидуална консултация - всяка индивидуална консултация, на която могат да се задават въпроси и да се получи подкрепа при попълване на заявлението за пререгистрация на НПО, ще бъде до 20 мин.

 

Кога, къде и как се провеждат Информационните дни?

  • Ежеседмични консултации – всяка сряда и четвъртък  НПО могат да получат индивидуални консултации съгласно предварително обявен график, публикуван на интернет страницата на БЦНП – www.bcnl.org. Веднъж месечно се провеждат и Информационни дни, посветени на пререгистрацията на народните читалища.
  • Къщата на гражданските организации е мястото, където се провеждат Информационните дни. Адресът на Къщата е: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, ет. 1.
  • За включване в Информационните дни задължително трябва да сте направили своето предварително записване за индивидуалните срещи. Можете да  си запазите час за консултация за избрания ден на телефон: /02/ 981 66 17, лице за контакт – Маргарита Калоянова, правен консултант.

 

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА НПО ПРЕЗ МАРТ 2018 г.

 

Март 2018 г.

Ден за консултация

Час за консултация (от – до)

 Консултация за пререгистрация на:

1 март (четвъртък)

10:00 – 10:20

10.30 – 10.50

11:00 – 11:20

11.30 – 11.50

13.00 – 13.20

13:30 – 13:50

14.00 – 14.20

14:30 – 14:50

15.00 – 15.20

15:30 – 15:50 

Сдружения и фондации

7 март (сряда)

Сдружения и фондации

8 март (четвъртък)

Сдружения и фондации

14 март (сряда)

Сдружения и фондации

15 март (четвъртък)

Сдружения и фондации

21 март (сряда)

Сдружения и фондации

22 март (четвъртък)

Сдружения и фондации

28 март (сряда)

Сдружения и фондации

29 март (март)

Народни читалища

 

 

_________________

Кампанията „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“ е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които влязоха в сила от 01.01.2018 г., и включва поредица от разяснително материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации.

 

 

Информационните дни се провеждат в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество" с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България"

назад