cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

“Какво е Социално Предприятие?”, София 2005

20 Декември 2005

"Какво е Социално Предприятие?" е издание на Българския център за нестопанско право (БЦНП), изготвено с финансовата подкрепа на Европейския Съюз в рамките на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2002 .

 

Целта на анализа е да изясни и проучи правната уредба за развитие на социалните предприятия в България. Публикацията предлага определение за социално предприятие и дискутира съответните правни фигури. Изданието е решено във формата въпроси и отговори. Полезна и по същество обяснена дефиниция е дадена за всяка една от важните теми относно статута и правната рамка на социалните предприятия в България.

 

Всички определения в материала са създадени на базата на анализа на съответни законови норми и всеобщото разбиране за социално предприятие, наложено от практиката: социалното предприятие е стопанска дейност, с подчертан социален ефект, извършвана съответно от НПО или от търговско дружество, създадено от НПО, който е насочен към определени целеви групи – инвалиди и социално изолирани хора в широк смисъл на понятието.

 

Изданието на БЦНП представя уредбата на правната среда за услугите и дейностите, провеждани от социалните предприятия.

 

В отделни раздели са дискутирани проблематични въпроси като: правните механизми за обществено финансиране, данъчното облагане на социалните предприятия, възможности за подпомагане и други.

 

Авторите на публикацията вярват че, настоящият преглед на правната среда и практическите стандарти за социални предприятия в България и насочен към различните обществени групи, ще осигури съответно обяснение на всички конкретни проблеми, отнасящи се до съществуването и функционирането на социалните предприятия.Пълният текст на публикацията можете да откриете по-долу:БЦНП разрешава използването на текстовете на тази публикация с единственото условие да бъде коректно посочен източникът

назад