cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Финансова устойчивост

Облагане с ДДС на благотворителни SMS-и. Преглед на практиката в 5 страни от Европейския съюз (2010)

27 Април 2010

 

Облагане с ДДС на благотворителни SMS-и. Преглед на практиката в 5 страни от Европейския съюз1

 

 

 

Въведение

 

В последните години в България се разви практиката за набиране на дарения с помощта на дарителски SMS-и. По този начин се събират значителни суми – като пример може да послужат кампании като „Българската Коледа" или „Великолепната шесторка", чрез които са събрани милиони левове за общественополезни каузи. Средствата от тези благотворителни кампании помагат за решаването на значителни обществени проблеми т.е. в голяма степен събраните чрез кампаниите средства подпомагат държавата и нейната социална политика. Затова е странно, че държавата, вместо да се опитва по всякакъв начин да подкрепя подобни инициативи, на практика печели от тях чрез облагането им с ДДС (за частта от даренията изпратени чрез SMS-и).


Този материал се базира на въпросници изпратени до експерти в 3 страни – Словакия, Румъния и Унгария2 , както и на информация за облагането с ДДС на благотворителните SMS-и във Великобритания и Чехия. Отговорите на поставените въпроси дават информация за начините, по които се разрешава проблема с облагане с ДДС на благотворителните SMS-и в различните страни.

 

Общ контекст


Кратките съобщения (SMS-и) се облагат с ДДС, като всяка друга услуга предлагана от мобилните оператори. Размера на ДДС е различен във всяка от разглежданите страни. В Словакия, Чехия и Румъния размера на ДДС е 19 %, а във Великобритания – 15 % върху кратките съобщения. В Унгария размера на ДДС е 25 %.


ДДС се начислява по два начина за ползвателите на мобилни услуги – предварително (за предплатените карти) и последващо (с месечната сметка на абонатите). Начинът на начисляване на ДДС има важно значение за практическата ситуация относно начисляване на ДДС върху благотворителните SMS-и.

 

Благотворителни SMS-и


Благотворителните кратки съобщения представляват начин на предоставяне на дарения за определени каузи. Обикновено желаещите да организират благотворителна кампания се свързват с мобилния оператор, който предоставя специален номер, на който се изпращат кратки съобщения. Стойността на благотворителното съобщение е строго определена (в България 1 лв., в Словакия – 1 евро, в Чехия 30 крони (приблизително 1 евро), във Великобритания – до 10 британски лири). Тази цена не включва ДДС, който се начислява допълнително.


Освен ДДС благотворителното съобщение има и елемент, който е свързан с разходите на мобилните оператори по предоставяне на услугата т.е. част от стойността на благотворителното съобщение остава в мобилния оператор като такса. Различните организации успяват да договорят различни условия (какъв процент от стойността е таксата на оператора за предоставяната услуга). В определени случаи самият оператор покрива тази част за своя сметка и инициаторът на кампанията получава 100 % от стойността на изпратеното съобщение.


Изборът кои организации или кампании да получат кратък номер за организиране на кампании е избор на самия доставчик на услугата (мобилния оператор). В част от страните от Централна и Източна Европа (Чехия, България, Словакия) е навлязла системата на единния дарителски номер (DMS). В България този номер е 17 777. Единният дарителски номер се предоставя от мобилните оператори в страната за предварително одобрени дарителски кампании. Всяка одобрена кампания получава ключова дума, при изпращането на която до единния дарителски номер, стойността на изпратеното кратко съобщение се прехвърля към съответната кампания. Изборът на конкретните кампании, които да получат ключови думи се прави от организация-партньор на операторите като обикновено това е местното сдружение на дарителите (донорски форум). Ползата от DMS е в две основни насоки – от една страна единният дарителски номер се запомня и популяризира по-лесно сред широката общественост, а от друга страна дарителския форум успява да договори по-добра цена за предоставяне на услугата (т.е. по-малък процент от стойността на изпратеното съобщение остава в мобилния оператор, а не отива за кампанията). В България кампаниите включени в DMS получават поне 90 % от стойността на изпратения SMS или 90 стотинки. Подобна е и ситуацията в Чехия.

 

ДДС и благотворителните SMS-и

 

  Благотворителните SMS-и като дарение на пари

  По принцип благотворителните SMS-и представляват механизъм за извършване на дарение, който не се различава от дарение през дебитна карта или с банков превод. Разликата е единствено в механизма. Във всяка от изследваните страни стойността на един SMS е значително по-ниска от стойността на един благотворителен SMS т.е. на практика абонатите се съгласяват да им бъдат взети повече средства, не защото получават по-добра или различна услуга, а именно с цел да направят дарение. В случая благотворителния SMS може да се разглежда именно като дарение, а не като доставка на услуга (която е облагаема по Закона за ДДС). Подобен е подход възприет в Словакия и Румъния. Във Великобритания, от 27 юли 2009 г. е постигнато споразумение между всички мобилни оператори да не се начислява ДДС върху частта от благотворителния SMS, който отива за благотворителни цели. ДДС се начислява само върху частта от SMS-а, която оператора задържа при себе си като такса за услугата. В Румъния тази част на практика се поема от мобилните оператори и те предоставят целия размер на благотворителния SMS на организатора на дарителската кампания.


  В Чехия, където от 1 януари 2006 е премахнато облагането с ДДС на благотворителните SMS-и.


  В Унгария, както и в България благотворителния SMS и приравнен на обикновения SMS по начин на облагане. Тъй като неговата стойност е значително по-висока от стандартната тарифа за кратки съобщения, на практика в тези страни благотворителния SMS е приравнен на зодиакалните прогнози, участието в лотарийни или телевизионни игри през мобилния оператор (услуги предлагани чрез изпращане на SMS до определени номера).


  Проблем с разграничаване на благотворителните SMS-и от останалите услуги при предплатени карти


  Както беше отбелязано ДДС върху мобилните услуги може да се начисли и предварително, когато услугата се предоставя чрез предплатена карта. В тези случаи възниква проблем за разграничаването на благотворителните кратки съобщения от останалите услуги предоставяни чрез предплатената карта. На практика това означава, че няма начин да се разграничат благотворителните SMS-и от останалите услуги и те автоматично се облагат с ДДС. Такъв е случаят в Словакия. Там в момента се обмисля механизъм за възстановяване на предплатения ДДС, когато от предплатената карта са изпращани благотворителни SMS-и.


  Във Великобритания обаче държавата има задължението да възстанови предплатения ДДС при изпращане на благотворителни SMS-и от предплатени карти.


  В Чехия, с промените през 2006 г. се приема и специален текст, който дава възможност за корекция на данъчната основа в случай на предплатени услуги, които впоследствие се оказват благотворителни SMS-и.


  Как се избират кампаниите, за които може да се набират средства чрез SMS


  Освен споразуменията за единен дарителски номер, в различните страни мобилните оператори са тези, които дават номера за благотворителни кампании чрез SMS. В Румъния всеки, който кандидатства за получаване на номер изпраща презентация на кампанията, времеви период, медийни партньори и план за популяризиране на кампанията. Най-важното условие е наличие на промоционална кампания на национално ниво. Във Великобритания само организации вписани в специален правителствен регистър могат да получават кратки номера за благотворителни кампании. Те получават 5-цифрен номер започващ с цифрите 70. Друго условие е организациите да не дават нищо в замяна на изпратения благотворителен SMS.


  Как се стига до промяната в различните страни


  Промяната във Великобритания е постигната след дълги години на лобиране от няколко британски неправителствени организации. Самата промяна там не е свързана със законодателство, а по-скоро с постигане на съгласие между всички оператори, както и за намиране на начин на разграничаване на благотворителните от другите кратки съобщения. В Румъния самите мобилни оператори са взели самостоятелно решение да променят отношението си към благотворителните SMS-и преди 2 години (което също не е свързано с промяна на законодателство, а с политиките на самите оператори). Румъния е страна, в която самите оператори не задържат никакъв процент от благотворителните кратки съобщения т.е. предоставянето на тази услуга е свързана с „дарение" от самия оператор.


  В Чехия промяната става след масова обществена кампания, защото по време на няколко големи дарителски кампании (вкл. за опустошителното цунами в Югоизточна Азия през 2005 г.), хората активно се включват и се набират сериозни средства чрез SMS-и, които обаче държавата облага с ДДС. След сформиране на съвместна работна група с представители на мобилните оператори се изработват и предложения за решение на проблема. Те са два вида – краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното предлага да се възстанови събрания вече ДДС по проведени кампании и да се предостави като бюджетна субсидия на съответните организации. Това е прието и направено от Министерството на финансите. Дългосрочното решение е свързано с промяна в данъчния закон.

   


   

  1. Настоящото проучване е изработено от Любен Панов, Български център за нестопанско право през септември 2009 г. по поръчка на Български дарителски форум

  2. Искам да отправя специални благодарности на авторите на въпросниците – Ленка Илановска (Словакия), Каталин Георге (Румъния) и Клара Молнар (Унгария).

   

  Български център за нестопанско право. Всички права запазени.

 

назад