cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Обучение за читалища на тема "Пререгистрация на народни читалища в Агенция по вписванията"

19 Февруари 2018

След успешното първо издание на обучението "Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията" през януари 2018 г. и получените голям брой запитвания за провеждане на подобно обучение и за народните читалища, имаме удоволствието да ви поканим на специална обучителна среща  в края на февруари, с която да бъдем полезни и на народните читалища, чиято пререгистрация предстои.

Обучението „Пререгистрация на народни читалища в Агенция по вписванията“ ще се проведе на 28 февруари (сряда), с начален час 13:00 часа, в пространството на A hub (гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, партерен етаж).

За да достигнем до възможно най-много читалища от страната, ще излъчим обучението на живо /онлайн/ през Фейсбук страницата Български център за нестопанско право-БЦНП

По време на срещата експерти от Български център за нестопанско право ще ви запознаят с основните въпроси, свързани с процедурата за пререгистрация на народните читалища в Агенция по вписванията, както и ще ви дадат конкретни практически насоки относно:

- Какво включва процедурата по пререгистрация? – специални правила по заявяване на пререгистрацията, необходими документи и заявление за пререгистрация, начин на подаване на документите, срокове, такси и др.;
- Запазват ли се наименованията на читалищата след пререгистрацията им?;
- Може ли пререгистрацията да се комбинира с вписване на нови промени, касаещи читалището? – специални условия, допълнителни документи, държавни такси и др.;
- Кои са основните промени и нови задължения за читалищата, с които те вече трябва да се съобразяват?;
- Какво да правим, ако получим отказ за пререгистрация от Агенция по вписванията? – основания, срокове и начин на обжалване.

Програмата на обучението може да изтеглите от тук.

Поради ограничения брой места молим да заявите своето участие чрез настоящата регистрационна форма.

Срокът за регистрация е до 26 февруари 2018 г. (понеделник), включително.

За участие в обучението не се дължи такса.

________________________  
През септември 2016 г. се приеха промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с които се даде „зелена“ светлина на регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), която се изразява в прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища в Агенция по вписванията. Промените влязоха в сила от 01 януари 2018 г. По този повод всички съществуващи и вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г. сдружения, фондации, народни читалища и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в специалния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, за да продължат съществуването си. Срокът за пререгистрация на всички ЮЛНЦ  вече тече и е до 31.12.2020 г.

 

Обучението е част от информационната кампания на БЦНП „Пререгистрация на НПО - какво трябва да знаем?“ и се организира в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество", финансиран от Фондация „Америка за България".

назад