cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

ПРАВЕН РЕЖИМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ, София, 2004

20 Декември 2004

“Правен режим на социалните услуги в България” е издание на Българския център за нестопанско право, създадено по Проект “Социалните услуги в България - нови възможности за развитие”, финансиран по Програма Фар “Развитие на гражданско общество” 2001 на Европейския съюз.

 

Материалът цели да представи измененията в нормативната уредба, касаещи предоставянето на социални услуги, с което да бъдат подпомогнати юридическите лица с нестопанска цел и държавните и общински органи в усилията им да изградят успешно партньорство в социалната сфера по правилата на действащото законодателство. Разяснени са новата философия в системата на социалното подпомагане, въведеният принцип на децентрализация при предоставянето на социални услуги, създадените възможности за повишаване на качеството на социалните услуги и предвидените механизми за социално договаряне.

 

Изданието има пряка практическа насоченост, като в своята първа част, във формата на въпроси и отговори, се опитва да даде отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с бъдещата дейност на неправителствените организации като доставчици на социални услуги.

 

В своята втора част, публикацията съдържа най-важните легални дефиниции в социална сфера, както и пълните текстове или извадки от най-важните нормативни актове в тази сфера, сред които са Законът за социално подпомагане и Правилникът за неговото прилагане, Законът за закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

назад