cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

Процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016

16 Ноември 2017

Фондация БЦНП обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с предмет "Предоставяне на тур-операторски услуги за организиране на мероприятия в България и провеждане на учебни пътувания до Холандия и Италия за нуждите на проект „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“, Договор № BG05M9OP001- 4.001- 0107 – С01".

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено през системата на ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg). Крайният срок за подаване на оферти е 24.11.2017 г.

Документацията на процедурата е достъпна тук.

Проект „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“, Договор № BG05M9OP001- 4.001- 0107 – С01" е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

назад