cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

Вашият опит с банките: ДОПИТВАНЕ

5 Ноември 2020

Попълнете този формуляр до до 11.11.2020 г. включително.

Български център за нестопанско право правим допитване във връзка със закона за мерките срещу изпирането на пари, който предвижда конкретни задължения за гражданските организации. Като юридически лица с нестопанска цел ние работим и с някои от другите задължени лица по закона - най-вече с банките. За тях законът предвижда много повече изисквания - да извършват проверка на клиентите си, да изискват информация за произход на средствата, да изготвят рисков профил на всеки клиент и пр.

В световен план съществува явлението "bank de-risking". "Bank de-risking" е една от сферите, в които се отчитат проблеми с прилагането на законодателството и стандартите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Накратко, за да намали риска за себе си, банката отказва достъп до услуги (не открива сметки, блокира средства и пр.) или изисква прекомерно много информация и документи от клиентите си. Всичко това води до затрудняване на дейността ни. А за нас, гражданските организации, това означава влошаване на средата, в която работим, и свиване на възможностите да си вършим същинската работа - да помагаме, да развиваме каузите си, да създаваме партньорства, да набираме средства и т.н.

С това допитване искаме да покажем активността на повече организации в България и да не допуснем явления като "bank de-risking"да влошават допълнително средата, в която работим.
Информацията, която ни предоставите, ще използваме в застъпничеството пред международни органи, които развиват стандартите и практиките в областта на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В момента има два консултативни процеса, в които БЦНП участва. Като пряк резултат и от двете се очаква разработването на Насоки/Добри практики за прилагането на мерките за борба с финансирането на тероризма, така че да не се нарушават човешките права и да не се свива пространството за гражданските организации.

Споделете ни вашия конкретен опит от работата ви с банкови институции и защо е бил негативен за вашата организация. Споделете този формуляр към други, за които знаете, че са имали такъв негативен опит.

назад