cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - Правен режим, София, Февруари 2003

20 Декември 2003

Публикацията е резултат от сътрудничеството между Българския център за нестопанско право и Института за правни науки при Българската академия на науките. Целта е да бъде представена една пълна картина на правната регламентация на дейността на юридическите лица с нестопанска цел на национално и международно ниво. Изданието представлява задълбочен правен труд, написан на ясен и достъпен език, който може да бъде използван от студенти в юридическите факултети към университетите като учебник по нестопанско право, както и от всички лица интересуващи се или ангажирани с дейност в нестопанския сектор. Освен анализ на правната уредба в България и на развитието на международноправната уредба, изданието съдържа изследване на американския автор Дъглас Рътцен “Възраждането на гражданското общество” и “Преглед на правния режим на нестопанските организации в Централна и Източна Европа” от Дъглас Рътцен и Майкъл Дърам.

 

Глава първа на книгата анализира свободата на сдружаване като основно право на човека, уредено в международноправните актове. В следващите глави последователно са разгледани понятието за юридическо лице с нестопанска цел, сдруженията, фондациите, юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и стопанската дейност на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Авторите са положили усилия да отразят възможно най-пълно и наличната съдебна практика по приложението на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

назад