cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15 Ноември 2018

Български център за нестопанско право издаде Наръчник за НПО „Защита на личните данни“, който е подготвен от автори от Програма Достъп до Информация. Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните изисквания и задълженията, които произтичат за тях от действащото законодателство след влизане в сила на Общия регламент относно защита  на  личните данни на 25 май 2018 г.

В ръководството са разяснени всички основни въпроси, с които организациите трябва да са наясно с оглед прилагането на новите изисквания. Общите теми, като това какво представляват личните данни, в какво се изразява тяхното обработване, какви са правата на самите субекти на лични данни и пр., са разгледани и през  примери от практиката на НПО. Ключово важен за всички въпрос – какви са задълженията на организациите като обработващи лични данни – също е доразвит с отговори на няколко конкретни за дейността на НПО въпроси.

Като допълнителен елемент към Наръчника, за улеснение тук ще намерите и няколко бланки на документи, които може да ви се наложи да използвате:

Бланка за Оценка на легитимния интерес (Вижте т. 61, буква Е от Наръчника, а също и втори въпрос от раздела Въпроси и отговори в него, относно това в кои случаи бихме могли да използваме легитимния интерес като основание за обработване на лични данни, съответно следва да направим оценка дали е налице или не легитимен (законен) интерес за нас да обработваме определени лични данни.)

Бланка за Оценка на въздействието върху защита на данните (Задължението за изготвяне на такава оценка възниква само в определени случаи, например при мащабно обработване на чувствителни лични данни. Вижте повече информация на стр. 42 от Наръчника.)

Бланка Регистър на дейностите по обработване (Поддържането на такъв регистър е задължително само за лицата, описани в чл. 30 от Регламента. Вижте повече информация на стр. 32 и следващите в Наръчника. В бланката е примерно попълнен ред първи.)

Наръчникът се издава в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество“, финансиран от Фондация „Америка за България“.

назад