Прилагане на член 12 и член 33 от Конвенцията на ООН за правата на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Прилагане на член 12 и член 33 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Сравнителен анализ, октомври 2011)
БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единственото условие да бъде цитиран източникът. 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic