Експерт от опит
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Експерт от опит

„ЕКСПЕРТ ОТ ОПИТ"

нов отговор на стария въпрос

как да се справим със социалното изключване

изследване на възможностите за регламентиране и

осигуряване на устойчиво финансиране на

концепцията за „експерт от опит"

aнализ на българското законодателство
Проект „Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията експерти от опит, преживели социално изключване" се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и Република България чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема „Без граници – Компонент 1" и се изпълнява от фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София" в партньорство с обучителен център „Фокус" към „Инициатива за социална рехабилитация", Бремен и Български център за нестопанско право, София.Настоящият документ е изготвен по проект с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ГИП-София и партньорите носят цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган-Министерство на труда и социалната политика.


 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic