Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител
Български център за нестопанско право открива процедура на избор на изпълнител за организиране на посещения за обмяна на опит в Унгария и Холандия в рамките на проект „Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората" по 2 обособени позиции.

Процедурата се провежда съгласно ПМС 69 от 11.03.2013.
Пълната тръжна документация можете да изтеглите

Документацията е достъпна и на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg в регистъра на актуални публични покани по ПМС 69.

 
Сподели в Facebook
 
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic