ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ И СРЕДА, В КОЯТО ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ И СРЕДА, В КОЯТО ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПСИХИЧНО-ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА СИ. КАКВО, ...

 
Сподели в Facebook
 
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic