Какво и как "плаща" държавата: действащи механизми за ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Какво и как "плаща" държавата: действащи механизми за финансиране на ЮЛНЦ (юни 2014)
„Как държавата финансира НПО?" - въпрос, който е важен, защото не е достатъчно само да имаш намерение да подкрепяш гражданския сектор, но е от значение и как. Този въпрос е интересен и от гледна точка на правната рамка, която го регулира, на достъпната налична информация за това какво и на кого „плащат" държавните институции, когато искат да развиват различни инициативи, да постигат поставени в политиките цели или да търсят доставчици на услуги. Анализ по темата и коментари представяме в следващата ни публикация, която можете да прочетете тук. 

Анализът е създаден в рамките на проект  „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg). 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic