De minimis (юли 2014)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
De minimis (юли 2014)
Възможно е заглавието на този анализ да звучи малко несвързано с темите на НПО. Всъщност не! Това проучване изследва конкретно доколко и как в България финансиращите програми за НПО, с които се цели развитие и подкрепа за различни граждански инициативи и дейности, прилагат правилата за държавните помощи. Важна част от изследването е сравнителният преглед на практики от други страни-членки, с цел да разберем дали е равно третирането на гражданските организации в рамките на ЕС или в резултат на различно правоприлагане се създава неравно третиране.

Анализът „De minims" е правно проучване, целящо да даде препоръки към държавните институции в България, имащи правомощия свързани с тези регулациите, да подобрят прилагането на общите за ЕС правила, а от там и правната и институционалната среда, в която оперират българските НПО. Повече за нашите аргументи прочетете тук.

Анализът е създаден в рамките на проект  „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg).
 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic