Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - въпроси и ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - въпроси и отговори, София, 2015
И през 2015 година Българският център за нестопанско право продължава традициите си в изпълнение на своята мисия да оказва правна подкрепа на неправителствения сектор. Форматът е познат на голяма част от НПО – анализ на данъчната рамка на дейността на организациите чрез практически въпроси и практични отговори, предоставени от експерти практици. Ето и кратко съдържание на разгледаната тематика:
1.    Общи данъчни задължения на НПО,
2.    Данъчно облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане,
3.    Данъчно третиране на даренията,
4.    Данъчно третиране на НПО по реда на Закона за данък върху добавената стойност,
5.    Облагане с местни данъци и такси,
6.    Примерни образци на документи.

На добър прочит!
Книжката е налична тук. 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic