Европейски практики и модели на участие при вземане на решения на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Европейски практики и модели на участие при вземане на решения на местно ниво
Проучване на европейски модели и добри практики за гражданско участие на местно ниво, изготвено съвместно между експертите на БЦНП и Сдружение ПИРГОС (гр. Пирот, Република Сърбия) и публикувано в рамките на проект "ACT -Active Citizenship Together", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия (договор 2007CB16IP006-2011-2-103). 
Сподели в Facebook
 
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic