Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
Най-актуалният наръчник в България, посветен на доброто финансово управление на неправителствените организации е вече факт. Можете да получите „Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори", с автор Здравко Сечков и редактор Любен Панов в офиса на Българския център за нестопанско право (София, ул. Христо Белчев 3).

Документът може да бъде изтеглен от тук


Наръчникът е издаден в рамките на проект "Къщата на гражданското общество - общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от Фондация Български център за нестопанско право и Фондация ПроИнфо и финансиран в рамките на програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (www.ngogrants.bg)
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Български център за нестопанско право и Фондация ПроИнфо и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic