Доклад  за проблемите на неправителствените организации при достъпа ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
Целите на настоящия доклад са идентифициране на конкретните трудности пред НПО и формулирането на препоръки по какъв начин те да бъдат преодолени занапред. Обхватът на доклада се съсредоточава върху програмната и нормативна рамка на оперативните програми през изминалия програмен период, както и практиката по прилагането им. При изследване на възможностите НПО да са бенефициенти по ОП са обхванати и програмите за текущия програмен период.

Пълния текст на доклада можете да намерите ТУК.

Докладът е подготвен в рамките на проект „Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО" (BG05/1885), изпълняван от БДЗП и Фондация Български център за нестопанско право. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., приоритет Насърчаване на повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор –  www.ngogrants.bg. 
Сподели в Facebook
 
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic