Доклад  за проблемите на неправителствените организации при достъпа ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
Целите на настоящия доклад са идентифициране на конкретните трудности пред НПО и формулирането на препоръки по какъв начин те да бъдат преодолени занапред. Обхватът на доклада се съсредоточава върху програмната и нормативна рамка на оперативните програми през изминалия програмен период, както и практиката по прилагането им. При изследване на възможностите НПО да са бенефициенти по ОП са обхванати и програмите за текущия програмен период.

Пълния текст на доклада можете да намерите ТУК.

Докладът е подготвен в рамките на проект „Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО" (BG05/1885), изпълняван от БДЗП и Фондация Български център за нестопанско право. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., приоритет Насърчаване на повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор –  www.ngogrants.bg. 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic