Принципи за добро финансово управление в НПО
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Принципи за добро финансово управление в НПО
Принципи за добро финансово управление в НПО


Експерти на Български център за нестопанско право и Българско дружество за защита на птиците разработиха документa  с цел е да служи като насока за неправителствените организации в България, за да бъдат те по-стабилни, прозрачни и добре управлявани.


Документът е разработен в рамките на проект Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. За повече информация http://www.ngobg.info и www.ngogrants.bg, както и сайтовете на БДЗП www.bspb.org и на БЦНП www.bcnl.org.
 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic