Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма
С настоящото становище Български център за нестопанско право обръща внимание на няколко предложения в проекта на Закон за противодействие на тероризма, публикуван на 3 юни 2016 г. за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации - www.strategy.bg, които считаме, че биха затруднили, а в определени хипотези – и застрашили упражняването на правото на сдружаване на гражданите. 
Сподели в Facebook
 
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic