Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ - Оперативна програма Развитие на ...
Подписаните по-долу организации от години работим по темите, свързани с предоставяне на социални услуги за уязвими групи, социално предприемачество, развитие на политики, насочени към социално включване и гарантиране на човешки права.

С настоящото становище искаме да изразим позицията си по повод публикувания проект за условия за кандидатстване по BG05M9OP001-2.005 „Активно включване".
Организации, подкрепили настоящото становище:

Български център за нестопанско право

Национален алианс за работа с доброволци

Национална мрежа за децата

Сдружение ИМКА-Габрово

Сдружение „Нов път", Хайредин

Фондация „Помощ за благотворителността в България"

Фондация „Светът на Мария"

 
Сподели в Facebook
 
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic