"Недееспособността на физическите лица. Съвременни ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
"Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства", София, 2016 г.


Монографията на английски език може да прочетете  тук:

"Incapacity to Act of Natural Persons. Contemporary Challenges"Настоящата книга "Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства" от автора Стоян Ставру изследва гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица в контекста на предложената реформа в българското лично право. Това е първата българска монография върху темата за недееспособността и запрещението, останали предизвикателство за съвременната правна доктрина. Изследват се границите на потенциала, съдържащ се в правната фигура на запрещението като подход на ограничаване  и изключване, както и възможностите  за неговата замяна с разнообразен набор от подпомагащи и включващи правни инструменти. 


Водещият метод на изследването е интердисциплинарният, като решенията се търсят и проверяват през редуващите се перспективи на правото и на философията.


Книгата е предизвикателство към различни  по вид специалисти: юристи, философи, социолози, психолози, психиатри, лекари, медицински специалисти. Тя би заинтригувала и всеки, който се вълнува от съвременния дебат за правния статус на хората с интелектуални и волеви неспособности.


Авторът Стоян Ставру е доктор по Гражданско и семейно право и доктор по Съвременна философия. Преподава курсове по „Медицинско право" и „Биоправо" в Софийски университет „Св. Климент Охридски" и Нов български университет. Стоян Ставру е автор на първата книга (в два тома) по биоправо в България - "Видения в Кутията на Пандора. Биоправо" (София, 2014). Той е основател, основен автор и редактор на професионалния правен сайт ChallengingTheLaw.com


Книгата е преведена и публикувана със съдействието на Български център за нестопанско право.


Всички мнения и твърдения, изразени в настоящата книга, принадлежат единствено и само на автора и не може да се приема, че отразяват официалното становище на Български център за нестопанско право.


 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic