Становище относно Индикативна годишна работна програма за 2017г. по ОП ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становище относно Индикативна годишна работна програма за 2017г. по ОП „Добро управление“
ДО
Г-жа Ирена Първанова, Директор на Дирекция „Добро управление" в администрацията на МС и ръководител на управляващия орган на ОП „Добро управление".

ОТНОСНО: коментар по Индикативна годишна работна програма за 2017г. по ОП „Добро управление"

   

Уважаема г-жо Първанова,

Нашите организации от години работят по темите, свързани с подобряване на правната рамка и финансовата среда за гражданските организации в България. Ние участвахме в процеса на подготовка и в дискусиите за приемането както на ОП „Добро управление", така и на държавната Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. и Визията за създаване на Механизъм за финансиране на гражданския сектор . На първо място, искаме да поздравим УО на ОПДУ за започнатата обществена консултация по процедурата „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство". Обръщаме се към Вас с конкретни коментари по изпратения анализ на различните възможности за управление на процедурата.

Темите, които бихме искали да поставим са следните:

1. Важността на механизма на финансиране, по който ще се реализира процедурата „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство". 

2.  Прилагането на правилата за държавни помощи към посочената схема.
 
3.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.Организации, подкрепили настоящото становище:

Български център за нестопанско право

Национална мрежа за децата

Форум Гражданско участие

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"


 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic