Сравнителен анализ на европейските правни системи и практики по ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Сравнителен анализ на европейските правни системи и практики по отношение на доброволчеството (2006)
БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единствено условие да бъде цитиран източникът

Сравнителен анализ на европейските правни системи и практики по отношение на доброволчеството 
Сподели в Facebook
 
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic