Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не подлежат на облагане с ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не подлежат на облагане с корпоративен данък за нестопанската дейност


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


В запитването поставяте въпрос относно характера на приходите от наеми на недвижимо имущество на Федерацията на …………….. в България /…./.

Федерацията на ………….. в България, или Федерацията, е творческо–професионално, научно-просветно, неправителствено сдружение с нестопанска цел на юридически лица – съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ.


Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не подлежат на облагане с корпоративен данък за нестопанската дейност. Обект на облагане с корпоративен данък е печалбата на местните юридическите лица, които не са търговци (каквато е Федерацията), от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество – чл. 1, т. 2 от ЗКПО. Този принцип на данъчно третиране на дейността на ЮЛНЦ е възприет от отменения ЗКПО – чл. 4, ал. 1.


Предвид уведомителния характер на запитването, същото е предоставено на компетентните органи по приходите. 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic