Оценка на механизма за разпределяне на средства от бюджета на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Оценка на механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република България, предназначени за ЮЛНЦ (2011)

 

 

 

Настоящата оценка е извършена в периода юни-декември 2010 г. и е изработена въз основа на преглед на закони и други нормативни документи, информация, предоставена от институции по Закона за достъп до обществена информация, както и интервюта с представители на различни институции. Разгледани са бюджетните субсидии за юридически лица с нестопанска цел, които ежегодно се предоставят чрез закона за бюджета за съответната година. Те са два типа – директни и разпределяни след конкурс.

 

Средствата, които държавата разпределя под формата на субсидии за ЮЛНЦ, нарастват от 1 652 071 лв. през 1999 г. до 10 612 600 лв. през 2010 г., т.е. над 6 пъти.

 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic