Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори (2011)
БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единствено условие да бъде цитиран източникът

 
Сподели в Facebook
 
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic