Международни инициативи
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Международни инициативи
Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...

Основната цел на проекта е да се подпомогне създаването на сигурна основа и механизми за участие на организациите на гражданското общество във формулирането на политити и политически диалози в Армения.
повече

Стажантска програма по правна рамка на НПО за участници от черноморските страни (2009-2010)

Стажантска програма по правна рамка на НПО за участници от черноморските страни
повече

Укрепване на гражданското общество и демократичните структури в Албания (2008-2009)

Укрепване на гражданското общество и демократичните структури в Албания
повече

Укрепване на правната рамка гражданско участие чрез свободата на сдружаване (2007-2008)

Техническа помощ за проект “Укрепване на правната рамка гражданско участие чрез свободата на сдружаване’
повече

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic