2008-2013
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
2008-2013
Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията експерти от опит, преживели социално изключване (2012 - 2013)

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на институционалния капацитет сред структурите, отговорни за активно включване на уязвими групи хора, традиционно изключени от пазара на труда.
повече

ViabilityNet (2011 - 2013)

Основната цел на проекта е да се създаде мрежа от жизнеспособни нестопански организации от Централна и Източна Европа, които помагат на други неправителствени организации в страните им да развиват своя потенциал. Фондация БЦНП е една от петте организации от Централна и Източна Европа, които участват мрежата.
повече

Бюджетни субсидии за НПО: анализ и препоръки (2010 – 2011)

Целта на проекта е да се направи преглед на системата на държавни субсидии в България и да се обсъдят алтернативни механизми за подкрепа на гражданските организации у нас.
повече

Инициатива за гражданско участие (2011-2012)

Основната цел на проекта е да насърчи гражданското участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво.
повече

WWW.NGOBG.INFO: ОТ БАЗА ДАННИ КЪМ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ (2011-2012)

Основната цел на проекта е Информационният портал за неправителствените организации в България www.ngobg.info, създаден през 2010, да се трансформира от онлайн база данни в пълноценен Интернет портал, където да се предлага правна и друга информация, свързана с НПО.
повече

Възможност за самостоятелност и отговорност: истинското бъдеще на хората с увреждания (2010 – 2012)

Проектът има за цел да насърчи процеса по ратификация на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания, както и да подпомогне синхронизирането на българското законодателство с изискванията на Конвенцията.
повече

Стопанската дейност: скритият потенциал за нестопанския сектор в България (2010-2012)

Основната цел на проекта е създаването на практически умения на неправителствените организации за развиване на дейности, които носят приходи и едновременно с това са свързани с мисиите им, както и оказване на подкрепа за стратегическо планиране и развитие на НПО
повече

Легитимност чрез видимост: онлайн база данни на активните български НПО (2009 - 2010)

Основната цел на проекта е създаването на онлайн база данни на активните български НПО, която да представя възможно най-голям брой неправителствени организации.
повече

Засилване на гражданския диалог: към подобряване на сътрудничеството между НПО и публичната администрация (2009-2010)

Основни цели на проекта са подобряването на диалога между администрацията и гражданите чрез приемане на ясни правила за консултиране с граждански организации, както и да се повиши разбирането сред администрацията за необходимостта от по-добра комуникация с гражданския сектор.
повече

Наблюдение и оценка на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ (2009-2010)

Основната цел на проекта е подобряване на ефективността на Централния регистър към Министерство на правосъдието (ЦР) за постигане на прозрачност на дейностите и статута на регистрираните НПО.
повече

    1  2  3    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic