2008-2013
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
2008-2013
Основни стратегически насоки за БЦНП 2007-2010

Тръст за гражданско общество в Централна и източна Европа
повече

НПО и местни власти: Партньорство без конфликт на интереси (2009-2010)

Основните цели на проекта са: да се анализира закона за конфликт на интереси с оглед съществуващите правни възможности и механизми за осъществяване на ПЧП на местно ниво;
повече

Обмен на информация между публичните институции по повод на отпадането от училище (2009)

Обмен на информация между публичните институции по повод на отпадането от училище
повече

Специализирана юридическа подкрепа за Проекта за професионалните обучителни центрове (2009)

Специализирана юридическа подкрепа за Проекта за професионалните обучителни центрове
повече

Създаване на Фондация ДЖОБС (2009)

Създаване на Фондация ДЖОБС
повече

Стратегии за развитие на социалните услуги на град София (2009)

Стратегии за развитие на социалните услуги на град София
повече

Партньорски модел за договаряне и развитие на социални услуги в общността (2009)

Партньорски модел за договаряне и развитие на социални услуги в общността
повече

Бяла книга: Подкрепа за уязвимите групи в България (2009)

Бяла книга: Подкрепа за уязвимите групи в България
повече

Сравнителен анализ европейските практики в сферата на деинституционализацията (2009)

Сравнителен анализ европейските практики в сферата на деинституционализацията
повече

Стратегически анализ за Горещата телефонна линия за деца в София (2009)

Стратегически анализ за Горещата телефонна линия за деца в София
повече

«    1  2  3    »

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic