Услуги на БЦНП
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Услуги на БЦНП

Следвайки мисията си да оказва правна подкрепа за развитието на гражданското общество в България, БЦНП предлага на нестопанските организации следните безплатни услуги:


Консултации

 • Обща правна и данъчна рамка на фондациите и сдруженията;
 • Възможност и форми за осъществяване на допълнителна стопанска дейност;
 • Вписване в Централен регистър на ЮЛНЦ с обществено полезна дейност.

Информационни услуги

 • Подържане на онлайн база данни с актуално законодателство за НПО;
 • Подържане на специализиран новинарски раздел насочен към НПО;
 • Изпращане на новини по mailing list;
 • Подържане на интернет базиран форум.

БЦНП предлага и следните услуги срещу заплащане


Регистрация и вписване на промени на сдружения и фондации


Регистрация на търговски дружества


Писмени консултации по въпроси свързани с правната и данъчна рамка на ЮЛНЦ


Изработване на правни проучвания и анализи


Подготовка на правни документи

 • договори;
 • споразумения;
 • становища;
 • правила и ред за извършване на обществено полезна дейност;
 • правила за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
 • други.

Организиране на обучения

 • Правна рамка на ЮЛНЦ;
 • Данъчна и финансова рамка на ЮЛНЦ
 • Управление на ЮЛНЦ;
 • Стопанска дейност на ЮЛНЦ;
 • Социално договаряне/предоставяне на социални услуги;
 • Застъпничество.

Разработване на стратегии и планове за развитие на организации

 • Провеждане на сесии по стратегическо планиране;
 • Подкрепа при разработване на стратегически план на организация;
 • Консултации при изграждане на добра система на управление.

Разработване на стратегически и програмни документи

 • Консултиране и помощ при провеждане на цялостния процес на изработване на стратегически и програмни документи;
 • Изработване на стратегически анализи и препоръки

 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic