Предложения на БЦНП
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Предложения на БЦНП
Участие на НПО в процесите на вземане на решения (2009)

Участие на НПО в процесите на вземане на решения
повече

Концепция за промени в законодателството за ЮЛНЦ в България (2006)

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са основни субекти на гражданското общество. Те са продукт на личната инициатива на гражданите за обединяване на техните общи интереси в определени неограничени по своето разнообразие обществени сфери, като социална сфера, здравеопазване, наука, култура, изкуство, образование, спорт и т.н.
повече

«    1  2    
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic