Предложения на БЦНП
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Предложения на БЦНП
Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации в Република България 2012–2015 г.

Преглед на изпълнението на План за действие към Стратегията в периода 2012- 2015 г. и препоръки за актуализирането му.
повече

План за изпълнение на Стратегията за НПО, приет от Министерски съвет на 19 декември 2012

План за изпълнение на Стратегията за НПО, приет от Министерски съвет на 19 декември 2012
повече

Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. е разработена от работна група, инициирана през месец януари 2012 г. от министър Томислав Дончев. Заедно със стратегията е разработен и проект на Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор.
повече

Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор

Визията е предложена от работна група, инициирана през месец януари 2012 г. от министър Томислав Дончев, която имаше за цел да разработи цялостна концепция за развитие на неправителствения сектор.
повече

Проучване на проблемите на НПО в България (2011)

Българският център за нестопанско право и Информационният портал за неправителствени организации в България (www.ngobg.info) стартират проучване на проблемите, които неправителствените организации (НПО) в България срещат при своята дейност. Целта на проучването е да разберем в кои насоки е необходимо да се вземат мерки, така че НПО да могат да работят в една по-добра и подкрепяща среда.
повече

Предложение на Форум "Гражданско участие" за минимални Стандарти за обществени консултации (2010)

Стандарти за обществени консултации приети от Форум "Гражданско участие"
повече

ФОНД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НПО (2010)

Защо трябва да се създаде Фонда за финансиране на НПО?
Кои са основните принципи за работа на Фонда, зад които заставаме?
Основни положения
повече

Концепция за насърчаване на децентрализацията на социалните услуги

Сред целите на социалната реформа в България е предоставянето на по-качествени услуги за хората в неравностойно положение.
повече

Възможна ли е добра и ефективна регулация на стандартите за качество на социалните услуги в общността

В условията на силно централизираната държава през последните 60 години бяха изградени нагласи, които трудно се реформират през изминалите няколко години.
повече

Стратегически документ анализиращ участието на ЮЛНЦ в предоставянето на здравни услуги в Република България (2008)

Стратегически документ анализиращ участието на юридическите лица с нестопанска цел в предоставянето на здравни услуги в Република България
повече

    1  2    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic