Какво можете да намерите на интернет страницата на Български център ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Какво можете да намерите на интернет страницата на Български център за нестопанско право

Скъпи колеги и прятели,


Добре дошли на обновената интернет страница на Български център за нестопанско право!


Надяваме се новият облик и функционалност, която Ви предлагаме, да направят www.bcnl.org  още по-удобен за работа и бърз в намирането на необходимата информация. 

 

Каква информация се съдържа на www.bcnl.org и как можете да я откриете?


Интернет страницата съдържа хоризонтално и вертикално меню с бутони. Централната част на страницата представлява новинарски блок. Под него, като акценти, са изведени някои от актуалните проекти, по които работим, както и подбрани анализи и публикации. Важна информация се съдържа в блока „Актуално”.

 

Хоризонтално меню


Бутон „Начало” – отвежда към началната страница.

 

Бутон „За нас” насочва към информация за Български център за нестопанско право – кратко представяне на дейността ни, екипът и Настоятелството на фондацията, годишните ни отчети и списък с основните ни донори.


Бутон „За сайта” съдържа информацията, която четете в момента.

Бутон „Проекти” представя проектите и инициативите, по които сме работили в хронологичен ред. Международните инициативи са отделени в самостоятелна категория.

 

Бутон „Новини” съдържа изчерпателен списък с новините, публикувани на www.bcnl.org

Бутон „Портал на НПО” е директен линк към www.ngobg.info – Информационният портал на българските неправителствени организации, създаден от БЦНП и фондация ПАЦЕП с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Бутон „Форум” води към форума към интернет страницата.

 

Вертикално меню:


Бутон „Анализи” отвежда към изготвени от правните експерти на БЦНП анализи, групирани в няколко категории, които представляват основните сфери на дейност на фондацията – правна рамка на НПО, финансова устойчивост на НПО, социално договаряне и гражданско участие. Анализи, които не попадат в нито една от посочените категории ще бъдат представяни в категорията „Други”.

 

Бутон „Законодателство и практика” насочва към колекция от нормативни актове и информация за практиката по тяхното прилагане. За по-голямо удобство са обособени следните категории:

  • Конституция и закони – тук се съдържат текстовете на Конституцията на Република България, както и основните закони, които пряко или косвено оказват влияние върху юридическите лица с нестопанска цел;
  • Други актове – тук се съдържат подзаконовите нормативни актове – правилници и наредби, свързани с дейността на ЮЛНЦ;
  • Данъчна практика – писма и указания за прилагане на данъчните закони, свързани с дейността на ЮЛНЦ;
  • Съдебна практика – практиката на българските съдилища по ключови дела, свързани с дейността на ЮЛНЦ;
  • Международни актове – наднационално нормативни актове, ратифицирани от Република България.

Бутон „Предложения на БЦНП” – тук се съдържат нашите законодателни предложения, стратегически документи и становища.


Бутон „Публикации” – тук ще откриете списък с публикациите ни, кратки анотации към тях и пълните им текстове в .pdf формат. БЦНП разрешава използване на текстове от публикациите с единствено условие да бъде цитиран източникът им, а в електронни документи трябва да се съдържа и линк към публикацията.


Бутон „Други материали” води към презентации от конференции, обучения и събития, организирани от нас, както и към материали, които не могат да бъдат приложени към някои от категориите по-горе.


Бутон „Връзки” – линкове към други интернет страници.

 

 

В блок „Актуално представяме някои от най-важните новини, публикации, анализи или становища, които да бъдат достъпни „от пръв поглед”.


Картата на Черно море, която се намира под блок „Актуално” представлява бърза връзка с англоезичната Черноморската мрежа за нестопанско право - секция на нашата страница, разработена в рамките на проект финансиран от Програма Изток – Изток на Институт „Отворено общество” – София.


Ако желаете да получавате подбрана важна информация от www.bcnl.org може да се абонирате за нашия Бюлетин (формата се намира под лявото вертикално меню).

 

Не на последно място, с оглед на все по-големия интерес към списъка със счетоводители и счетоводни предприятия в 16 населени места, специализирани в работа с ЮЛНЦ, сме отделили тази информация в отделен бутон – „База данни счетоводни фирми”.

 

Пожелаваме Ви приятни минути  с www.bcnl.org!

АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic