Условия за ползване
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.bcnl.org
1. Общи условия
1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.bcnl.org (Страницата) .
С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
2. Описание на ресурсите на Страницата
2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:
• новини и актуална информация свързана с неправителствениет организации в България;
• законови и други нормативни текстове, както и текстове на законопроекти, засягащи правната рамка на НПО в България;
• данъчна и съдебна практика
• становища, анализи, предложения за законодателни промени;
• публикации;
• форум;
• бюлетин;
• база-данни със счетоводители и счетоводни предприятия;
• връзка към Информационен портал на НПО в България, както и връзки към други интернет стнаници.
2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали, както възможност да се абонира за получаване на бюлетин.
2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право на достъп до форума на Страницата.
Само регистрираните във Форума потребители могат да публикуват въпроси и отговори във Форума. Експертите на Български център за нестопанско право могат да се включат в обсъжданите теми във форума по въпроси, които съответстват на дейността на Български център за нестопанско право. Мненията на експертите на Български център за нестопанско право не трябва да се смятат за правна консултация.
2.3 Български център за нестопанско право не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата, включително форума или от временната невъзможност да бъдат достъпени/използвани Стръницата, съответно форумът.
2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.
2.5 Сттаницата си запазва правото да изпраща на потребителите на Форума системни съобщения, свързани с промени в условията и начините за използването му.
3. РЕГИСТРАЦИЯ във Форума на www.bcnl.org
3.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира свободно ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID), и ПАРОЛА и достъп до  Форума за публикуване на въпроси и отговори.
3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с тях.
3.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за публикуваната от него информация. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
4. АВТОРСКИ ПРАВА/ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
4.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.
Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.
4.2 С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма във Форума, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Страницата  неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Страницата , както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
5. ОТГОВОРНОСТ
5.1 Страницата не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата.
5.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на потребителя, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ. Страницата не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.
5.3 Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Форума, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Страницата по електронен път.
5.4 Предвид ползването на  Форума, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:
• да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
• да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, –Администраторът на Форума има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп.
5.5. Няма да се допускат обидни изрази и оскърбления. Изрично се забраняват мнения с етническа омраза и нетолерантност. Не се позволява на потребители да предизвикват спорове и скандали и да насаждат неприязън.


АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic