2001-2004
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
2001-2004
Изработване на проект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (2002-2003)

Изработване на проект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чрез който да се даде възможност на ЮЛНЦ да регистрират хосписи, домове за медико-социални грижи и комуни за наркомани
повече

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic