Текущи проекти
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Текущи проекти
Проект „Социално договаряне за устойчивост“ (2015 – 2017)

Проектът е насочен към създаването на благоприятна правна среда за социално договаряне в сферата на закрилата на детето и предоставянето на социални услуги в Република Македония. Постигането на този резултат ще доведе до дългосрочна финансова устойчивост на гражданските организации в страната и ще допринесе за създаване на насоки за развитие, които да послужат като наръчник на отговорните лица, взимащи управленски решения, и всички заинтересовани страни, за да се справят по-успешно с предизвикателствата в социалната сфера.
повече

Проект "Бизнес с мисия" (2016 - 2018)

Проектът цели да подкрепи програмата за социално предприемачество, която се организира от Български център за нестопанско право. Програмата за социално предприемачество има за цел да подкрепи свързана с мисията стопанска дейност на нестопанските организации в България и да популяризира техния пример. Тя се финансира от Фондация „Америка за България" и Фондация УниКредит и е подкрепена с участието на експерти от УниКредит Булбанк в различните етапи на програмата.
повече

София – модел за отворено управление (2016)

„София – модел за отворено управление” е 6-месечен проект на Фондация Български център за нестопанско право, финансиран от "Програма Европа" на Столична община.
повече

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество

Целта на проекта е да подкрепя гражданските организации в България чрез:промяна на тяхното отношение към възможни нови източници на финансиране;повишаване на капацитета на НПО чрез достъп до висококачествено обучение;предоставяне на подкрепа на хора, които искат да създават НПО и НПО, които имат нужда от правни и други съвети; подкрепа за НПО да получават информация и да споделят своите постижения с други чрез Информационния портал за НПО (ngobg.info) и Къщата на гражданските организации; подкрепа за промяна правната и институционална среда за НПО.
повече

Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО (2015-2016)

"Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО" е 10-месечен проект, който се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците в партньорство с Фондация Български център за нестопанско право.
повече

Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" (2015-2016)

"Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" е 10-месечен проект, изпълняван от Фондация Помощ за благотворителността в България в партньорсвто в Фондация Български център за нестопанско право.
повече

Програма Регионален грант за подкрепа на добри идеи на местно ниво

През есента на 2015г. VIVACOM в партньорство с Българския център за нестопанско право стартира Програмата „Регионален грант“. Целта е да се подкрепят инициативи във всеки български град или село, които правят добро, сближават хората, развиват мястото, където живеем или просто ни карат да се чувстваме щастливи.
повече

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)

Фондация Чарлз Стюърт Мот" продължава да подкрепя Българският портал за неправителствени организации www.ngobg.info – най-голямата база данни за НПО в БЪлгария. Фокусът на проекта е да промотира Портала като единствения публичен регистър на активни НПО и да го популяризира сред съществъващи и нововъзниклани организации като възможност за лесно публикуване на информация, свързана с техните цели и дейности.
повече

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)

Програма "Следваща стъпка" в България е двугодишен проект, който отговаря на предизвикателствата на непознаването и неприемането на стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на основни групи заинтересовани лица като прокурори, нотариуси, кметове, медицински експерти, съдии, учени, политици.
повече

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)

Българските НПО все още изпитват сериозни затруднения като: липса на устойчивост (най-вече финансова) за дългосрочно изпълнение на дейностите, слабо доверие от страна на гражданите и недобър обществен образ, недостатъчна разпознаваемост от страна на публичната администрация като важен партньор в процеса на вземане на решения, задълбочаваща се международна изолация, която прави невъзможно адекватното участие на европейско ниво.
повече

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic