Текущи проекти
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Текущи проекти
Проект „Социално договаряне за устойчивост“ (2015 – 2017)

Проектът е насочен към създаването на благоприятна правна среда за социално договаряне в сферата на закрилата на детето и предоставянето на социални услуги в Република Македония. Постигането на този резултат ще доведе до дългосрочна финансова устойчивост на гражданските организации в страната и ще допринесе за създаване на насоки за развитие, които да послужат като наръчник на отговорните лица, взимащи управленски решения, и всички заинтересовани страни, за да се справят по-успешно с предизвикателствата в социалната сфера.
повече

Проект "Бизнес с мисия" (2016 - 2018)

Проектът цели да подкрепи програмата за социално предприемачество, която се организира от Български център за нестопанско право. Програмата за социално предприемачество има за цел да подкрепи свързана с мисията стопанска дейност на нестопанските организации в България и да популяризира техния пример. Тя се финансира от Фондация „Америка за България" и Фондация УниКредит и е подкрепена с участието на експерти от УниКредит Булбанк в различните етапи на програмата.
повече

София – модел за отворено управление (2016)

„София – модел за отворено управление” е 6-месечен проект на Фондация Български център за нестопанско право, финансиран от "Програма Европа" на Столична община.
повече

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество

Целта на проекта е да подкрепя гражданските организации в България чрез:промяна на тяхното отношение към възможни нови източници на финансиране;повишаване на капацитета на НПО чрез достъп до висококачествено обучение;предоставяне на подкрепа на хора, които искат да създават НПО и НПО, които имат нужда от правни и други съвети; подкрепа за НПО да получават информация и да споделят своите постижения с други чрез Информационния портал за НПО (ngobg.info) и Къщата на гражданските организации; подкрепа за промяна правната и институционална среда за НПО.
повече

Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО (2015-2016)

"Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО" е 10-месечен проект, който се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците в партньорство с Фондация Български център за нестопанско право.
повече

Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" (2015-2016)

"Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" е 10-месечен проект, изпълняван от Фондация Помощ за благотворителността в България в партньорсвто в Фондация Български център за нестопанско право.
повече

Програма Регионален грант за подкрепа на добри идеи на местно ниво

През есента на 2015г. VIVACOM в партньорство с Българския център за нестопанско право стартира Програмата „Регионален грант“. Целта е да се подкрепят инициативи във всеки български град или село, които правят добро, сближават хората, развиват мястото, където живеем или просто ни карат да се чувстваме щастливи.
повече

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)

Фондация Чарлз Стюърт Мот" продължава да подкрепя Българският портал за неправителствени организации www.ngobg.info – най-голямата база данни за НПО в БЪлгария. Фокусът на проекта е да промотира Портала като единствения публичен регистър на активни НПО и да го популяризира сред съществъващи и нововъзниклани организации като възможност за лесно публикуване на информация, свързана с техните цели и дейности.
повече

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)

Програма "Следваща стъпка" в България е двугодишен проект, който отговаря на предизвикателствата на непознаването и неприемането на стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на основни групи заинтересовани лица като прокурори, нотариуси, кметове, медицински експерти, съдии, учени, политици.
повече

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)

Българските НПО все още изпитват сериозни затруднения като: липса на устойчивост (най-вече финансова) за дългосрочно изпълнение на дейностите, слабо доверие от страна на гражданите и недобър обществен образ, недостатъчна разпознаваемост от страна на публичната администрация като важен партньор в процеса на вземане на решения, задълбочаваща се международна изолация, която прави невъзможно адекватното участие на европейско ниво.
повече

АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic