Социално договаряне
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Социално договаряне
Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?

Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ България от екип на Български център за нестопанско право в състав: Надя Шабани и Павлета Алексиева, с редактор Любен Панов.
повече

Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия

Целта на документа да даде визия и следващи стъпки за социалните предприятия в България
повече

Експерт от опит

„ЕКСПЕРТ ОТ ОПИТ“

нов отговор на стария въпрос
как да се справим със социалното изключване
повече

A Handbook on Non-State Social Service Delivery Models

A Handbook on Non-State Social Service Delivery Models
A guide for policy makers and practitioners in the CIS region
повече

Достъпът до услуги на деца, страдащи от детска церебрална парализа

Изготвен от Фондация "Помощ за благотворителността в България и Български център за нестопанско право
повече

Участие на НПО в предоставянето на здравни услуги (2009)

Участие на НПО в предоставянето на здравни услуги
повече

Качеството на социалните услуги в България? (2008)

Преглед на правната уредба на качеството и контрола на социалните услуги в общността
повече

ДОГОВАРЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И НПО Англия, Германия, Полша, Унгария, Чехия и практиката в България РЕЗЮМЕ (2004)

Анализът е осъществен с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие съгласно условията на Договор No 183-А-00-01-00106-00. Изразените тук становища са на авторите и не отразяват непременно вижданията на Американската агенция за международно развитие.
повече

Анализ на правния режим на социалните услуги в България (2004)

Каква е същността на последните изменения в нормативните актове, регулиращи предоставянето на социални услуги?
повече

    1  2    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic