Правна рамка на НПО
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Правна рамка на НПО
De minimis (юли 2014)

Анализ на регламентацията и практиките за прилагане на правилата за държавни помощи и за минимални помощи (de minimis) в България и в други страни членки на ЕС.
повече

Доклад относно проблемите пред неправителствените организации в България

Настоящият доклад представя основните изводи и резултати от проведени 6 регионални срещи в страната в периода декември 2013 г – април 2014 г., имащи за цел представяне на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации в Република България (2012 – 2015), приета от Министерски съвет, както и идентифицирането и обсъждането на основните проблеми пред българските неправителствени организации с оглед тяхното устойчиво развитие и ефективно участие в процесите на вземане на решения на национално и местно ниво.
повече

Оценка на дейността на Централен регистър за ЮЛНЦ при Министерство на правосъдието (2010)

Авторски екип: Любен Панов, Ралица Величкова, Павлета Алексиева
повече

"Volunteering across Europe - organizations, promotion, participation" Country report for Bulgaria (2010)

"Volunteering across Europe - organizations, promotion, participation" Country report for Bulgaria
повече

Общини и НПО: партньорство без конфликт на интереси (2010)

Общини и НПО в партньорство без конфликт на интереси
повече

Преглед на законодателството за юридически лица с нестопанска цел. Основни критерии (2008)

Автори: Любен Панов, Надя Шабани, Павлета Алексиева, Ралица Величкова
повече

Сравнителен анализ на европейските правни системи и практики по отношение на доброволчеството (2006)

Сравнителен анализ на европейските правни системи и практики по отношение на доброволчеството (2006)
повече

Проучване на практиките на управление на НПО в България (2005)

Проучване на практиките на управление на НПО в България
повече

    1  2    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic