Новини
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Новини
17 януари 2003
СЪЗДАДЕНА Е ЕКСПЕРТНА ГРУПА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

По предложение на Българския център за нестопанско право (БЦНП), към Министерство на финансите бе създадена експертна група по въпросите на данъчното облагане на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). В нея е включен и представител на БЦНП.
повече

09 януари 2003
ПРИЕТИ СА НОВИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЮЛНЦ

Като резултат от дейността на съвместната работна група между Министерството на финансите и представители на Български център за нестопанско право, Фондация “Отворено общество” и народни представители и с подкрепата на Фондация “Ресурсен център”, Фондация “Помощ за благотворителността в България” и Център за изследване на демокрацията, както и благодарение на получената подкрепа от десетки нестопански организации от цялата страна за организираната кампания за приемането на данъчните предложения, в края на 2002 г.
повече

25 ноември 2002
КАТАЛОГ НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Електронния вариант на Каталога на нестопанските организации в България е създаден от Фондация Ресурсен център.
повече

25 ноември 2002
ИЗСЛЕДВАНЕ “ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1991-2001”

На страницата на БЦНП в рубриката КОМЕНТАРИ И ПУБЛИКАЦИИ/АНАЛИЗИ е публикувано резюме на изследването ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1991-2001 г.
повече

01 ноември 2002
БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА ВПИСВАНЕ НА ЮЛНЦ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР

От 01.11.2002 г. БЦНП съвместно с Министерство на правосъдието на Република България организират предоставяне на безплатна правна помощ на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза за вписването им в Централния регистър при Министерство на правосъдието.
повече

24 октомври 2002
КАМПАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИЯ РЕЖИМ ЗА ЮЛНЦ

Уважаеми колеги, Като продължение на кампанията за промяна в данъчната среда за ЮЛНЦ, започната през миналата година, през април 2002 г. бе създадена съвместна работна група между Министерството на финансите и представители на Български център за нестопанско право, Фондация “Ресурсен център”, Фондация “Отворено общество” и Център за изследване на демокрацията, както и народни представители. Целта на групата беше изработване на предложения за изменение на данъчните закони, подкрепящи работата на нестопанските организации
повече

21 октомври 2002
СЕМИНАР ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

На 29 Октомври 2002 г. вСофия - зала Десислава на хотел България Българският център за нестопанско право с подкрепата на Министерство на Правосъдието на Република България организира семинар на тема “ЦЕНТРАЛEН РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА – ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ”.
повече

01 октомври 2002
КАМПАНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЮЛНЦ

Искаме да Ви напомним, че според изменения Параграф 1, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, заварените към датата на влизане в сила на закона, сдружения и фондации са длъжни в срок до 31 декември 2002 г. да приведат устройствените си актове в съответствие със закона.
повече

26 август 2002
От 30 Август влиза в сила нова наредба за разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в РБ

Според наредбата, за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци се подава молба-декларация със съответните приложения към нея до министъра на правосъдието чрез дипломатическите и консулските представителства на РБ.
повече

23 юли 2002
Централният регистър на ЮЛНЦ в обществена полза има нов програмен продукт

На 23.07.2002г. в офиса на Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза при Министерство на правосъдието бе официално връчен програмен продукт “Информационна система, предназначена за централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност”.
повече

«   1 ... 82  83  84  85  86    »
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic