Новини
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Новини
11 март 2005
НОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НПО

Бихме желали да напомним на тези от Вас, които още не са попълнили въпросника във връзка с проучването на правните проблеми на НПО, че очакваме да ни го пратите до 25 март 2005 година.
повече

07 март 2005
ЗА ПЪРВИ ПЪТ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЮЛНЦ СА ПРЕДВИДЕНИ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 г.

За първи път в държавния бюджет за 2005 година, освен преки субсидии от централния бюджет за определени юридически лица с нестопанска цел е предвиден резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър при Министерство на правосъдието.
повече

18 февруари 2005
КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В НЯКОЛКО ОБЩИНИ ОБЯВИ МТСП

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува покана за участие в Проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”. Дейностите по Проекта ще бъдат осъществявани на територията на девет общини - Стара Загора, Търговище, Бургас, Пловдив, Русе, Шумен, Сливен, Варна и София. Във всяка от тези общини е изграден Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) , в който ще бъдат предоставяни услуги в общността за осигуряване на закрила/благосъстояние на децата.
повече

17 януари 2005
СЕМИНАР ПО ПРАВНАТА РАМКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО Й СПРЯМО ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

На 25 януари, вторник, в София, в зала “Адакта” на хотел “Рила” от 10.00 часа ще се проведе семинар на тема “Юридическите лица с нестопанска цел и обществените поръчки”. Семинарът се организира от Българският център за нестопанско право в партньорство с Институт “Отворено общество” – София и е част от проект “Повишаване на капацитета на администрацията и НПО за делегиране/поемане на социални услуги”.
повече

10 декември 2004
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

С изменение в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2005 година, се предвижда, че не се облагат с данък дарение имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи. Така, даренията между родители, деца, внуци, правнуци и т.н. и между съпрузи са освободени от данък дарение.
повече

09 декември 2004
ПРИЕТ Е НОВ РЕЖИМ НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЮЛНЦ

В брой 107 на Държавен вестник от 07 Декември 2004 година бяха публикувани измененията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които влизат в сила от 01 Януари 2005 година. Законът предвижда нова правна уредба, отнасяща се до данъчното третиране на даренията в полза на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
повече

06 декември 2004
ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ БЕ ПРИЕТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ОТ КВГО

В началото на миналия месец Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел бе приет на първо четене от Комисията по въпросите на гражданското общество към 39-то Народно събрание.
повече

30 август 2004
ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Е ВНЕСЕН В ПАРЛАМЕНТА

В края на месец юни в Народното събрание беше внесен Законопроектът за изменение и допълнение на закона за юридическите лица с нестопанска цел. Негов вносител е н.п. Лютви Местан, а водеща при неговото разглеждане е Правната комисия към Парламента.
повече

20 май 2004
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕД ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ВПИСАНИТЕ В НЕГО ЮЛНЦ

Според Закона за юридическите лица с нестопанска цел, юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър са длъжни до 31 май на всяка година да представят информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър.
повече

19 май 2004
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНА С ПЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕД АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Според Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане всички доставчици на социални услуги, включително юридически лица с нестопанска цел, вписани в Агенция за социално подпомагане, са длъжни до 31 май на всяка година да представят в Агенцията отчет за дейността си, свързана с предоставянето на социални услуги.
повече

«   1 ... 82  83  84  85  86  87  88  89   »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic