Новини
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Новини
13 май 2004
НОВИ МАТЕРИАЛИ, ПУБЛИКУВАНИ В BCNL.ORG

На страницата на БЦНП в рубриката АНАЛИЗИ И ПУБЛИКАЦИИ/АНАЛИЗИ на български и английски език е публикувано второто издание на изследването “ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ЗА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА”,
повече

27 април 2004
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ” и “ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Излязоха от печат новите издания “Данъчно облагане на юридически лица с нестопанска цел” и “Данъкът върху добавената стойност и юридическите лица с нестопанска цел”, публикувани от Българския център за нестопанско право с подкрепата на Международния център за нестопанско право със средства,
повече

26 април 2004
КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕГЛЕД НА ПОСТИЖЕНИЯТА И ОСТАВАЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕФОРМА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ...

Международният център за нестопанско право (ICNL) и Българският център за нестопанско право (БЦНП) с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (USAID) организираха “ПРЕГЛЕД НА ПОСТИЖЕНИЯТА И ОСТАВАЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕФОРМА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ”.
Конференцията се състоя на 21 април 2004 г. в зала № 6 на хотел Radisson SAS в София.
повече

01 март 2004
АНАЛИЗ “ПРАВЕН РЕЖИМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”

На страницата на БЦНП в рубриката КОМЕНТАРИ И ПУБЛИКАЦИИ/АНАЛИЗИ на български и на английски език е публикуван АНАЛИЗ “ПРАВЕН РЕЖИМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”.
повече

19 януари 2004
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОТМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕТО, С КОЕТО БЯХА ВЪВЕДЕНИ НОВИТЕ СЪДЕБНИ ТАКСИ

С решение от 16.01.2004 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени разпоредбите на § 1 на Постановление № 154/2003 г. на Министерския съвет, с които се правят изменения и допълнения в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.
повече

01 декември 2003
НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИЯ “НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЕНИ В РЕГУЛАЦИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ”

Българският център за нестопанско право, съвместно с Фондация “Програмен и аналитичен център за европейско право”, Фондация “Отворено общество” и Сдружение “Български донорски форум” организираха Национална дискусия на тема “Необходимостта от промени в регулацията юридическите лица с нестопанска цел”.
повече

29 октомври 2003
ПРИЕТ Е ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА

На 30 Септември 2003 г. в Държавен вестник беше обнародван Закона за защита срещу дискриминацията, който влиза в сила от 01.01.2004 г. Основните цели на закона са да бъде осигурено на всяко лице правото на равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот и ефективна защита срещу дискриминацията.
повече

29 октомври 2003
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ...

На 31 Декември 2003 година изтича срокът за вписване в Централния регистър на организациите в обществена полза при Министерство на правосъдието за тези ЮЛНЦ, които са заварени при влизането в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2001 година и които са се определили за извършване на дейност в обществена полза.
повече

29 октомври 2003
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На 1 Декември 2003 година изтича срокът за подаване на заявления по Закона за защита на личните данни.
повече

02 септември 2003
ЮЛНЦ - ПОСРЕДНИЦИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

Съгласно последните изменения на Семейния кодекс (ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г.) посредничество при международно осиновяване може да извършва само юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписано в ЦР на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.
повече

«   1 ... 83  84  85  86  87  88  89    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic