Новини
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Новини
01 септември 2003
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Е УДЪЛЖЕН

Според официална информация от Комисията за защита на личните данни, срокът
за подаване на заявления за регистрация на лица, които поддържат регистри с лични данни (включително регистрите
с лични данни на работници/служители) е удължен до 1 Декември 2003 г.
повече

26 август 2003
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) личните данни са информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
повече

14 юли 2003
СЕМИНАРНИ СРЕЩИ ЗА НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Българският център за нестопанско право и Фондация за реформа в местното самоуправление организираха съвместно три пилотни семинара на тема “Новите промени в правния режим на социалните услуги”. Инициативите се проведоха във Велико Търново - 20 юни, Монтана – 26 юни и стара Загора – 2 юли. Бяха поканени общински служители и представители на регионалните и местни подразделения на Агенция за социално подпомагане, като общият брой на участниците достигна 150 човека.
повече

16 юни 2003
УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Правилата и редът за извършване на общественополезна дейност са един от задължителните вътрешно организационни актове, които юридическите лица с нестопанска дейност (ЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза следва да приемат и да представят в Централния регистър при Министерство на правосъдието, като приложение към заявлението си за вписване в регистъра.
повече

06 юни 2003
ИЗТЕЧЕ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕД ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ВПИСАНИТЕ В НЕГО ЮЛНЦ

Според чл. 46 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ЮЛНЦ определени за извършване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър са длъжни до 31 май на всяка година да представят информация за дейността си през предходната година пред централния регистър.
повече

23 май 2003
ПРОДЪЛЖАВА ДА ФУНКЦИОНИРА ЕКСПЕРТНА ГРУПА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Към Министерство на финансите продължава да функционира постоянна експертна група по въпросите на данъчното облагане на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
повече

20 май 2003
СЕМИНАР - ДИСКУСИЯ НА ТЕМА “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ДА ИЗВЪРШВАТ ЗДРАВНИ УСЛУГИ”

На 20 Май 2003 г. в София в Хотел Рила, Българският център за нестопанско право съвместно с Института за изследване на интеграцията и с любезното съдействие на Фондация “Отворено общество” и Американската агенция за международно развитие (USAID) организираха семинар-дискусия на тема: “Предоставяне на възможност на юридическите лица с нестопанска цел да извършват здравни услуги”.
повече

19 май 2003
СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ “КАПИТАЛОВИ ФОНДОВЕ (ENDOWMENTS) И ПРАКТИКАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И САЩ

На 19 Май 2003 г. в София в Хотел “Radisson SAS”, Българският център за нестопанско право съвместно с Фондация “Отворено общество”- София и Фондация “Парламентарен център за европейско право” организираха семинар-дискусия на тема: “Капиталови фондове (Endowments) и практиката в страните от Централна и Източна Европа и САЩ”.
повече

07 май 2003
ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

На 18.02.2003 г. бе обнародван Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, по силата на който Министерският съвет с решение приема, допълва и изменя списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките срещу финансирането на тероризма предвидени в закона, които са
повече

18 април 2003
БЕЗПЛАТНИ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЮЛНЦ В ПЛОВДИВ

Успешно приключи първият етап от разширената стажантска програма за студенти – юристи от правните клиники по нестопанско право, организиранa от Български център за нестопанско право.
повече

«   1 ... 84  85  86  87  88  89    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic