Новини
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Новини
23 юли 2002
Централният регистър на ЮЛНЦ в обществена полза има нов програмен продукт

На 23.07.2002г. в офиса на Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза при Министерство на правосъдието бе официално връчен програмен продукт “Информационна система, предназначена за централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност”.
повече

01 юли 2002
Централният регистър на ЮЛНЦ в обществена полза вече има своя страница в интернет

Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието вече има собствена страница в интернет.
повече

07 юни 2002
Приет е нов Закон за туризма

Парламентът прие на второ четене нов Закон за туризма, който влиза в сила от 01.10.2002г.
повече

22 април 2002
СЕМИНАР ЗА ПРАВНАТА И ДАНЪЧНА СРЕДА НА ЮЛНЦ

Българският център за нестопанско право и Фондация Ресурсен център организираха първият от поредицата семинари - обсъждания на тема “Правна и данъчна среда на юридическите лица с нестопанска цел”.
повече

22 април 2002
Изменение на Закона за обществените поръчки

На 11.04.2002 г. Парламентът прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
повече

08 април 2002
Обнародван е нов Закон за държавните помощи

На 19.03.2002г. в Държавен вестник бе обнародван Закон за държавните помощи, който ще влезе в сила в тримесечен срок от датата на обнародването.
Законът урежда хипотезите, при които могат да бъдат отпускани държавни помощи за предприятия осъществяващи дейност в социалната сфера.
повече

19 март 2002
Изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

В ДВ бр. 25 от 08.03.2002 г. бе обнародвано изменение на Параграф1, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според което заварените към датата на влизане в сила на закона сдружения и фондации са длъжни в срок до 31 декември 2002 г. да приведат устройствените си актове в съответствие със закона. Така срокът за пререгистрация на съществувалите преди ЗЮЛНЦ нестопански организации бе удължен с една година.
повече

«   1 ... 84  85  86  87    
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic