Новини
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Новини
21 октомври 2002
СЕМИНАР ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

На 29 Октомври 2002 г. вСофия - зала Десислава на хотел България Българският център за нестопанско право с подкрепата на Министерство на Правосъдието на Република България организира семинар на тема “ЦЕНТРАЛEН РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА – ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ”.
повече

01 октомври 2002
КАМПАНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЮЛНЦ

Искаме да Ви напомним, че според изменения Параграф 1, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, заварените към датата на влизане в сила на закона, сдружения и фондации са длъжни в срок до 31 декември 2002 г. да приведат устройствените си актове в съответствие със закона.
повече

26 август 2002
От 30 Август влиза в сила нова наредба за разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в РБ

Според наредбата, за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци се подава молба-декларация със съответните приложения към нея до министъра на правосъдието чрез дипломатическите и консулските представителства на РБ.
повече

23 юли 2002
Централният регистър на ЮЛНЦ в обществена полза има нов програмен продукт

На 23.07.2002г. в офиса на Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза при Министерство на правосъдието бе официално връчен програмен продукт “Информационна система, предназначена за централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност”.
повече

01 юли 2002
Централният регистър на ЮЛНЦ в обществена полза вече има своя страница в интернет

Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието вече има собствена страница в интернет.
повече

07 юни 2002
Приет е нов Закон за туризма

Парламентът прие на второ четене нов Закон за туризма, който влиза в сила от 01.10.2002г.
повече

22 април 2002
СЕМИНАР ЗА ПРАВНАТА И ДАНЪЧНА СРЕДА НА ЮЛНЦ

Българският център за нестопанско право и Фондация Ресурсен център организираха първият от поредицата семинари - обсъждания на тема “Правна и данъчна среда на юридическите лица с нестопанска цел”.
повече

22 април 2002
Изменение на Закона за обществените поръчки

На 11.04.2002 г. Парламентът прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
повече

08 април 2002
Обнародван е нов Закон за държавните помощи

На 19.03.2002г. в Държавен вестник бе обнародван Закон за държавните помощи, който ще влезе в сила в тримесечен срок от датата на обнародването.
Законът урежда хипотезите, при които могат да бъдат отпускани държавни помощи за предприятия осъществяващи дейност в социалната сфера.
повече

19 март 2002
Изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

В ДВ бр. 25 от 08.03.2002 г. бе обнародвано изменение на Параграф1, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според което заварените към датата на влизане в сила на закона сдружения и фондации са длъжни в срок до 31 декември 2002 г. да приведат устройствените си актове в съответствие със закона. Така срокът за пререгистрация на съществувалите преди ЗЮЛНЦ нестопански организации бе удължен с една година.
повече

«   1 ... 86  87  88  89    
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic